ஆமாம் பாஸ்…நம்ம ப்ரண்டு லீவு போட்டான்…!காதலர் தின கலக்கல் மீம்ஸ்…

0
95

உலக காதலர் தினம் இன்று பிப்ரவரி 14 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.ஒரு காலத்தில் commited ஆக இருந்தால் தான் கெத்து என்பதிலிருந்து மாறி தற்பொழுது சிங்கள் ஆக இருப்பது தான் கெத்து என மாறியுள்ளது.அதிலும் தற்பொழுது உள்ள தலைமுறையினர் அதிகம் பயன்படுத்தும் வார்த்தை என்றாலே அது் முரட்டு சிங்கள் என்ற வார்த்தை தான்.

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

உலக நாடுகள் எல்லாம் வியக்கும் வகையில் காதலர் தினத்தை கொண்டாடி வந்தாலும்,நமது இந்தியர்கள்,வெறும் இந்தியர் மட்டுமில்லை முரட்டு சிங்கள்ஸ் காதலர் தினத்தை தங்களது கலக்கலான மீம்ஸ் மூலம் தெறிக்க விடுகின்றனர்.அதில் சில மீம்ஸ்கள் உங்கள் பார்வைக்கு…

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்
 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

 இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்

இணையத்தில் ட்ரெண்டாகும் காதலர் தின மீம்ஸ்